Oro Incorporate dirba teikiant analize ir tyrimais paremtas konsultacijas ir paslaugas. Mes taip pat padedame viešojo sektoriaus organizacijoms, valstybės ar savivaldybių įstaigoms bei privataus verslo įmonėms spręsti šiuolaikinius veiklos vykdymo ir valdymo iššūkius. Mums patinka iekoti atsakymų į sudėtingus klausimus. Siekiame teikti įrodymais pagrįstus sprendimus bei prisidėti prie jums reikiamų pokyčių įgyvendinimo. Organizacijų, įstaigų ir įmonių tobulinimo procesą vykdome trimis etapais:

– tai etapas, kai išsiaiškinamas organizacijų, įstaigų, ar įmonių tobulėjimo poreikis, išanalizuojama informacija ir siūlomi sprendiniai bei pokyčių palanai, taip pat numatant rodiklius rezultatams matuoti ir vertinti.

– tai etapas, kai ugdomos reikalingos personalo kompetencijos ir formuojami įgūdžiai efektyviau atlikti priskirtas funkcijas ir tinkamai valdyti deleguotus procesus.

– tai tolimesnis nuolatinis kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas, siekiant užsibrėžtų tikslų.