Paslaugos

Tyrimai. Atliekame tyrimus, kurie yra tarpdalykiniai ir veda prie praktinių sprendimų. Deriname politikos mokslų, ekonomikos, viešojo administravimo, sociologijos, vadybos, komunikacijos ir kitų sričių principus. Naudojame įvairius kiekybinius ir kokybinius metodus, ypatingą dėmesį skirdami empirinei informacijai, statistikai ir faktams. Dirbame su pirminiais informacijos šaltiniais ir duomenimis, kuriuos surinko mūsų analitikai, arba naudojame patikimus antrinius šaltinius.

Valdymo tobulinimas. Tinkamai veikiančios veiklos valdymo sistemos esmė yra savalaikė patikima informacija apie tai, kokiu mastu programa ar institucija pasiekia savo tikslus. Mūsų užsakovams padedame įgyvendinti jų tikslus bei pasirinkti tinkamus veiklos matavimo rodiklius.

Mokymai. Nuolatinis gebėjimų stiprinimas yra viena iš pagrindinių tiek viešojo sektoriaus, tiek privataus verslo administravimo užduočių, vis didėjan poreikiui geriau planuoti, įtraukti suinteresuotąsias šalis ir veiksmingai įgyvendinti. Protingas finansinių ir žmogiškųjų išteklių naudojimas yra pagrindinė visuomenės pasitikėjimo įgijimo sąlyga. Organizacijų, įstaigų ir įmonių vadovai ir kiti darbuotojai turi turėti reikiamų įgūdžių suprasti įvairias problemas, jas analizuoti, mokytis iš patirties, kurti tinkamus sprendimus ir juos komunikuoti. Mes teikiame paslaugas, kurių tikslas – stiprinti administracinius gebėjimus mokymų ir kitų formų, tokių kaip konsultacijos, bendros diskusijos ir protų šturmo sesijos, metu.