Komanda

Kiekvienai užduočiai atlikti suformuojame ilgametę konkrečios srities tyrimų, vertinimų ir / ar mokymo patirtį turinčių ekspertų komandą, siekdami šių tikslų:

  1. tenkinti ir (esant galimybei) viršyti projekto komandai užsakovo keliamus kvalifikacijos reikalavimus;
  2. užduotį atlikti maksimaliai kokybiškai ir (pagal galimybes) viršijant užsakovo suformuluotus lūkesčius;
  3. užsakovui sukurti kiek galima didesnę naudą, pilnai atperkančią užduočiai atlikti skirtas lėšas;
  4. gausinti tiek asmeninę komandos narių, tiek institucinę įmonės patirtį.